Jesteś tutaj: ekonubezpieczenia.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki

Ulga rehabilitacyjna – wydatki możliwe do odliczenia

Ulga rehabilitacyjna nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o wartość odliczenia, wymienia jedynie kategorie możliwych do odliczenia wydatków. W ramach tego, odliczeniu można poddać opłaconą obecność na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach leczniczych i w zakładach opiekuńczych, w tym w lecznictwie uzdrowiskowym, a także koszty poniesione na wszelkie zabiegi rehabilitacyjne, którym było się poddawanym. Można także odliczyć koszty poniesione w celu wyposażenie mieszkań i adaptację pomieszczeń i budynków, jeśli było to realizowane w celu przystosowania ich do potrzeb niepełnosprawnej osoby. Podlega temu też opłacenie takich kosztów, jak opieka pielęgniarska, opłac

Brak podatku z tytułu częściowego umorzenia kredytu

Dotychczas umorzenie części kredytu dochodowego wiązało się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego, traktowane to bowiem było jako uzyskanie przychodu, jednak stan ten zmienia się wraz z rozporządzeniem ogłoszonym przez Ministerstwo Finansów. Jednocześnie banki nie będą zobowiązane do uiszczane podatków dochodowych od pełnej kwoty przyznanego kredytu. Powstanie tego projektu jest efektem wniosku złożonego przez Związek Banków Polskich, sygnalizującego kłopotliwe kwestie związane z opodatkowaniem przychodów, zachodzące gdy część kredytu zostaje umorzona. Rezygnacja z żądania podatku ma jednak mieć miejsce tylko w przypadku jednego kredytu – kiedy kred

Ulga podatkowa za oszczędności na poczet emerytury

Oszczędzanie pieniędzy i składowanie ich na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego daje korzyść nie tylko w postaci finansowego zabezpieczenia swojej przyszłości, ale także jako możliwość uzyskania ulgi podatkowej. Na tym szczególnym rodzaju konta można odłożyć tyle środków, ile się chce, ograniczenie nałożone jest jednak na wielkość odliczenia. W ostatnim czasie kwota ta wynosiła około 4500 złotych, co oznacza, że wykazywany dochód może zostać obniżony o taką właśnie (maksymalnie) kwotę. Jest to wielkość maksymalna, jeśli w ciągu roku na IKZE wpłaci się mniejszą ilość środków, odliczenie również będzie analogicznie mniejsze. Podczas