Jesteś tutaj: ekonubezpieczenia.pl > Inwestowanie > Plusy promocyjnych lokat w Krakowie

Osoby uprawnione do ulg podatkowych

Prawie każdy, kto płaci podatki, może znaleźć coś, w ramach czego można uzyskać ulgi podatkowe. By odliczyć pewne kwoty, trzeba znajdować się w grupie osób uprawnionych do odbioru ulgi lub ponosić kwalifikujące się do tego wydatki. Do pierwszego czynnika zalicza się chociażby krwiodawców, natomiast jednym z kosztów, które można częściowo odliczyć, są wydatki ponoszone na usługi internetowe. Zapisy ustawodawcy mówią o ulgach dwojakiego rodzaju, w pierwszym przypadku chodzi o odliczanie kwot od podatku, w drugim chodzi o odliczenie od dochodu. Klasycznym przykładem ulgi pierwszego typu jest ulga na dzieci, najpopularniejszym przykładem drugiej jest ulga na Internet, która nie funkcjonuje już w taki sposób, jak wcześniej, przez co korzystać z niej może znacznie mniejsza liczba płacących podatki.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.