Oszczędzanie na Indywidualnym Koncie Emerytalnym

Każda osoba od szesnastego roku życia może gromadzić środki na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, zabezpieczając w ten sposób późny etap swojej przyszłości. Ograniczenie jest jedynie w liczbie osób, które przypisane są do jednego rachunku – może to bowiem być tylko jedna osoba, nie ma więc mowy o tworzeniu wspólnych oszczędności z inną osobą, na przykład z małżonkiem, każdy może mieć konto, ale każdy musi je wtedy mieć osobno, nie ma natomiast znaczenia, czy jest się już członkiem innego programu, realizowanego na przykład w ramach firmy – bez przeszkód można łączyć te metody, by na czas emerytury odłożyć więcej środków i by dać sobie większe

Konsolidacja posiadanych kredytów i pożyczek

Sytuacje życiowe zmuszają niekiedy do podreperowania sytuacji finansowej za sprawą pożyczek. Dopóki jest to jedna czy dwie, nie ma problemu, większa ilość staje się kłopotliwa nie tylko ze względu na ich wysokość. Rozwiązaniem jest kredyt konsolidacyjny, zbierający wszystkie poszczególne pożyczki w jedną połączoną całość. Konsolidacja zbiera wszystkie finansowe zadłużenia, niezależnie od ich typu czy przeznaczenia, w jedno można więc złączyć kredyt mieszkaniowy czy samochodowy z wszelkimi pożyczkami gotówkowymi, a także zadłużenia powstałe na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Kiedy wszystkie drobniejsze opłaty zbierają się w jedną większ

Zarobki możliwe do osiągnięcia na lokacie

Okresy, w których ma się do czynienia z deflacją, mogą przynosić stosunkowo większy zysk z ulokowania środków na lokacie, relatywnie większy, niż jest określony bezpośrednio w postaci procentów. Można urzeczywistnić sobie to patrząc na aktualną wartość deflacji i dodając ten procent do oferowanego zysku z lokaty – kiedy więc oprocentowanie lokaty wynosi 3 i pół procenta, a deflacja jest na poziomie minus dwóch procent, faktyczny zysk będzie wynosił 5 i pół procenta. Jest to istotna różnica w porównaniu z adekwatną procentowo stopą procentową lokaty, w sytuacji inflacji na poziomie półtora procent. Wtedy faktyczny zysk byłby znacząco niższy i wynosiłby