Jesteś tutaj: ekonubezpieczenia.pl > Finanse > Faktyczny koszt kredytu gotówkowego

Rodzaje funduszy inwestycyjnych w Warszawie

Zróżnicowany temat funduszy inwestycyjnych rozgałęzia się zasadniczo na dwie ich grupy – wyróżniane ze względu na zawartość portfela oraz na formę uczestnictwa. Wyróżniając fundusze ze względu na kryterium zawartości portfela, wskazuje się dalej na cztery kolejne grupy funduszy: są to fundusze pieniężne, fundusze dłużne, fundusze mieszane oraz fundusze akcyjne. Każda kolejna grupa może przynieść inwestorowi większy zysk, ale inwestowanie to wiąże się także z większym ryzykiem. Każda kategoria jest jednak bardzo różnorodna, wybór konkretnego funduszu nie dokonuje się więc jedynie przez przypisaną mu nazwę, ma ona jedynie charakter pomocniczy. W kategorii funduszy wyróżnianych na podstawie formy uczestnictwa, mamy do czynienia z otwartymi funduszami inwestycyjnymi, otwartymi specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi oraz zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.