Jesteś tutaj: ekonubezpieczenia.pl > Inwestowanie > Wyznaczniki właściwego wyboru funduszu inwestycyjnego

Schemat powiązań między podmiotami inwestycyjnymi

Pomiędzy poszczególnymi podmiotami tworzących całościową formę funduszy inwestycyjnych zachodzą określone powiązania, sam w sobie także każdy wykonuje określone działania i pewne zjawiska. Do podstawowych podmiotów wchodzących w strukturę funduszy zalicza się dystrybutora, agenta transferowego, depozytariusza, zarządzającego funduszem. Wskazać trzeba także na otwarty fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania. Te ostatnie oznaczają papiery wartościowe albo inne instrumenty finansowe, które pozostają do dyspozycji uczestników zaangażowanych w instytucje zbiorowego inwestowania – są one wydane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego lub pozakrajowego prawa, działającego w zakresie podmiotów inwestycyjnych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.